Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Hafele Logo

เกี่ยวกับ เฮเฟเล่

90 ปีหลังจากการก่อตั้งในประเทศเยอรมนี ธุรกิจครอบครัว เฮเฟเล่ ได้กลายเป็นผู้นำระดับโลกทางด้านอุปกรณ์เฟอร์นิเจอร์และอุตสาหกรรมฮาร์ดแวร์สถาปัตยกรรม อีกทั้งยังนำเสนอระบบควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ชั้นหนึ่งและผลิตภัณฑ์กว่า 50,000 ผลิตภัณฑ์ได้รับการออกแบบ ผลิตและจัดจำหน่ายโดยพนักงานกว่า 6,000 ใน 37 บริษัทย่อยซึ่งกระจายไปใน 150 ประเทศทั่วโลก ธุรกิจในประเทศไทยเริ่มต้นมาตั้งแต่ปี 1994


ความท้าทายของเฮเฟเล่

บริษัทที่กรุงเทพมหานครได้เจาะจงในเรื่องการปรับปรุงการสื่อสารและการตลาดกับทั้งลูกค้าที่เป็นคู่ค้ากันมายาวนานและลูกค้าใหม่ที่มีศักยภาพ อีกทั้งยังต้องการให้พนักงานที่ต้องพบปะกับลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากขึ้นในการพูดและเขียนภาษาอังกฤษ แองโลคอมจัดให้มีหลักสูตรการอบรมสำหรับกลุ่มที่มีความสามารถแตกต่างกันสองกลุ่มเพื่อสร้างทักษะภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐาน และเพื่อเพิ่มความมั่นใจด้วยทัศนคติเชิงบวก “เราสามารถ” ในการบริการลูกค้าและการบริการหลังการขาย

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Hafele Info Table

ความร่วมมือของ เฮเฟเล่และแองโลคอม

วัตถุประสงค์

กิจกรรมสนุกๆ ที่รวมไปถึงการสร้างสถานการณ์สมมติ แบบฝึกหัดและตัวอย่างการใช้งานจริงจากบริษัท

เพิ่มความเชื่อมั่นของผู้เรียนเมื่อต้องรับมือกับเพื่อนร่วมงาน และ ลูกค้า

แสดงให้เห็นว่าการฝึกอบรมภาษาอังกฤษสามารถเป็นได้ทั้งการเรียนรู้ และ การมีส่วนร่วม

ผลลัพธ์

พนักงานมีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้น ในการพูด และ เขียนภาษาอังกฤษ ทางธุรกิจ

รูปแบบการสื่อสารของหลักสูตร ยกระดับความมั่นใจของผู้เรียน

การเข้าร่วมการอบรมในอัตราส่วนที่สูง และ ข้อเสนอแนะในเชิงบวกจากผู้เรียน

เฮเฟเล่ วางแผนทพิจารณาให้ลความร่วมมือกับแองโลคอมในหลักสูตรการฝึกอบรมเพิ่มเติม

กรณีศึกษาจากลูกค้า

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos
Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos
Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos

Anglokom (Thailand)
145/3 Moo 5, Nong Kham Village, Huai Sai Nuea sub district, Cha-am district, Phetchaburi 76120 
Phone:
(+66)-(0)9-4642-9049
(+66)-(0)8-6379-1365

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.