Anglokom Corporate Language Training Bangkok - English for Manufacturing

หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับภาคอุตสาหกรรมของแองโลคอมถูกออกแบบมาเพื่อ

ทำให้มั่นใจว่าการสื่อสารระหว่างพนักงานท้องถิ่นและผู้จัดการชาวต่างชาติเป็นไปอย่างราบรื่น

ข่วยให้บุคลากรหลักของคุณสามารถอธิบายรายละเอียดสัญญาและต่อรองกับลูกค้าชาวต่างชาติได้ดีขึ้น

เพิ่มการทำงานเป็นทีมในองกรค์ทั้งพนักงานในแผนกต่างชาติและไทยร่วมมือกันเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

เตรียมพร้อมเพื่อเข้าสู่ AEC โดยสร้างความมั่นใจได้ว่าผู้บริหารสามารถพูดสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับมาตรฐานการเจรจาทางธุรกิจ

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos
Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos
Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos

ภาษาอังกฤษสำหรับภาคอุตสาหกรรม

แองโลคอมเข้าใจว่าการสื่อสารที่เป็นได้ผลเป็นกุญแจสำคัญในการผลิตอซึ่งมีประสิทธิภาพ และได้ผลตอบแทนที่มากในท้ายที่สุด หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับภาคอุตสาหกรรมของเราได้จัดให้ผู้บริหารและพนักงานในอุตสาหกรรมรถยนต์ อิเล็กทรอนิกส์ สิ่งทอ ยา และ การเกษตรในภาคอุตสหกรรมด้วยทักษะทางภาษาและธุรกินที่จำเป็นต่ออธิบายต่อองค์กรระหว่างประเทศในรูปแบบของมืออาชีพ

จุดประสงค์หลัก

เพิ่มความมั่นใจให้กับบุคลากรทั้งพนักงานและระดับผู้บริหารในการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ

ให้ผู้เรียนมีแรงจูงใจเพื่อส่งเสริมอาชีพของพวกเขาและให้ความเป็นเจ้าของในบทบาทของพวกเขาในองค์กรของคุณ

จัดหาความหลากหลายของคำศัพท์ในภาคอุตสาหกรรมที่มีความเกี่ยวข้องและจำกัดความว่าใช้อย่างไรและเมือไหร่ที่ควรใช้คำศัพท์นั้นๆ

พัฒนาเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับการสนากับลูกค้าชาวต่างชาติ เช่น การจัดซื้อ โลจิสติกส์ การกระจายสินค้า และการจัดการโซ่อุปทาน

บริษัทในภาคอุตสาหกรรมที่อยู่ในกรุงเทพฯและบริเวณรอบๆ ที่ร่วมกับแองโลคอมจะได้รับความคุ้มค่าเงินที่จ่ายไป หลักสูตรภาษาอังกฤษซึ่งต้องการเงินลงทุนเพียงเล็กน้อยแต่ได้ผลตอบแทนที่สูง คุณจะได้พบกับการพัฒนาทางภาษาอังกฤษของพนักงานของคุณในชีวิตประจำวัดอย่างสามารถวัดผลได้ ความมั่นใจในบทบาททางธุรกิจที่หลากหลายและการพัฒนาทักษะอ่อนในทางธุรกิจสำหรับการสื่อสารที่ดีขึ้น

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - English for Manufacturing

โครงสร้างหลักสูตร

เนื้อหาการฝึกอบรมหลักสูตร

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Warmer Icon

การต้อนรับที่อบอุ่น

ผู้เข้าร่วมอุ่นเครื่องก่อนเข้าสู่บทเรียน การเรียนการสอนด้วยการเริ่มต้นการโต้ตอบที่ไม่ตึงเครียด

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Word Power Icon

พลังของคำ

ทำความรู้จักกับศัพท์ และ แก้ไขคำศัพท์ที่มีอยู่ โดยมุ่งไปที่รูปแบบการปฏิบัติ สำหรับบทเรียน ภาษาใหม่จะได้รับการแนะนำผ่านกิจกรรมการอ่าน

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Communication Icon

มุ่งเน้นด้านการสื่อสาร

เรียนรู้ภาษาที่สามารถใช้งานได้ และ องค์ประกอบการสื่อสาร  เข้าใจวิธีการปรับใช้ในสื่อการสื่อสารที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมไป ถึง อีเมล รายงานและเอกสารอื่นๆ

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Productions Icon

การผลิต

บูรณาการการสื่อสาร และ องค์ประกอบโครงสร้างที่ครอบคลุม ในสถานการณ์ทางธุรกิจจริง โดยมุ่งเป้าไปที่มืออาชีพที่ทำงาน ในอุตสาหกรรมยานยนต์

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Vocabulary Exercise

การจำคำศัพท์

ตรวจสอบ และ บูรณาการการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่โดยใช้กล่องการเรียนรู้

กรณีศึกษาจากลูกค้า

หลักสูตรการสื่อสารทางธุรกิจที่กว้างที่สุดที่มีอยู่ในประเทศไทย

ไม่ว่าสิ่งตอบสนองความต้องการในการพัฒนาภาษาของคุณคืออะไร แองโลคอมมีคอร์สสำหรับคุณแน่นอน แนวทางการฝึกอบรมของเรามีทั้ง ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ ภาษาไทยเพื่อธุรกิจ  หลักสูตรภาษาเพื่ออุตสาหกรรมเฉพาะ และ หลักสูตรภาษาในงานเฉพาะทาง  ยิ่งไปกว่านั้น เรายังพยายามที่จะปรับแต่งการฝึกอบรมของเราให้ตรงกับความต้องการเฉพาะในธุรกิจของคุณ

Anglokom Corporate Language School Bangkok - Common European Framework of Reference Icon
Business English

Business English

English for Healthcare

English for Healthcare

English for Sales

English for Sales

English for Negotiations

English for Negotiations

English for Automotive

English for Automotive

English for Presentations

English for Presentations

English for Marketing

English for Marketing

English for Manufacturing

English for Manufacturing

Email Writing in English

Email Writing in English

English for Logistics

English for Logistics

English for Insurance

English for Insurance

Telephone English

Telephone English

English for Retail

English for Retail

English for Real-Estate

English for Real-Estate

Business Writing

Business Writing

Business Thai Course

Business Thai Course

English for Oil and Gas

English for Oil and Gas

Business German Course

Business German Course

Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos
Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos
Anglokom Corporate Language Training Bangkok - Client Logos

Anglokom (Thailand)
145/3 Moo 5, Nong Kham Village, Huai Sai Nuea sub district, Cha-am district, Phetchaburi 76120 
Phone:
(+66)-(0)9-4642-9049
(+66)-(0)8-6379-1365

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.